Vị trí hiện tại: Trang chủ
Năm 2007 - "Các nguyên tắc, giá trị HTX với trách nhiệm xã hội tập thể" In E-mail
12/08/2008
Giá trị và nguyên tắc hợp tác xã đối với trách nhiệm xã hội tập thể

Đây là chủ đề Ngày Quốc tế Hợp tác xã (HTX) năm nay, nhằm tôn vinh những đóng góp của HTX đối với sự phát triển toàn diện của xã hội, đặc biệt là các vấn đề nhân văn, vì cộng đồng.

Giá trị và nguyên tắc hợp tác xã đối với trách nhiệm xã hội tập thể

Đây là chủ đề Ngày Quốc tế Hợp tác xã (HTX) năm nay, nhằm tôn vinh những đóng góp của HTX đối với sự phát triển toàn diện của xã hội, đặc biệt là các vấn đề nhân văn, vì cộng đồng.


Trách nhiệm xã hội tập thể (CSR) là yêu cầu đòi hỏi giải quyết vấn đề làm thế nào để các HTX có thể xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn thông qua cách ứng xử có trách nhiệm, đổi mới trong quản lý, thực hiện triệt để cam kết của thành viên, báo cáo minh bạch... Tóm lại, CSR bao gồm những hoạt động tự nguyện vượt ra ngoài nghĩa vụ pháp lý trong các lĩnh vực: phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường, quyền con người và quyền lao động. CSR không phải là một tiêu chí mới đối với HTX. Ngay từ khi ra đời, bản thân HTX đã nhận thấy ảnh hưởng sâu rộng từ hoạt động của tổ chức mình tới các đối tượng như xã viên và cộng đồng xã hội. Bằng nhiều cách, việc thực hiện CSR trở thành “phong trào” không thể thiếu trong quá trình phát triển của HTX.

Do bản chất dân chủ của HTX, nên xã viên khi tham gia tổ chức này luôn tâm niệm sẽ tìm thấy những giá trị cao hơn lợi nhuận tài chính đơn thuần. Giá trị và nguyên tắc CSR trở thành phương châm và mục tiêu hành động của các HTX trong hàng trăm năm qua. Giá trị cụ thể của HTX gồm: tự lực, tự chịu trách nhiệm, dân chủ, bình đẳng, công bằng và đoàn kết. Theo “truyền thống” của những người sáng lập, xã viên HTX tin tưởng vào những giá trị đạo đức, có trách nhiệm với xã hội và quan tâm đến người khác. Những giá trị này là nền tảng vững chắc cho sự cam kết lâu dài đối với CSR.

Trên thực tế, giá trị HTX ngày càng được cộng đồng công nhận. Tuy nhiên, các HTX cũng đang quan tâm đến việc làm thế nào để CSR trở thành một trong những mục tiêu trọng tâm trong hoạt động của mình. Trên thế giới, “thương hiệu” của rất nhiều HTX đã được công nhận thông qua “thành tích” CSR. Tập đoàn HTX Mondragon (Tây Ban Nha) là HTX công nhân lớn nhất thế giới, ở đó, mỗi xã viên được sở hữu cổ phần và lợi nhuận của HTX. HTX mang lại cho xã viên những lợi ích xã hội thông qua cơ hội tạo việc làm, an sinh xã hội và trao quyền trong cộng đồng. Giá trị và nguyên tắc HTX kết hợp với sự năng động và đổi mới đã khích lệ sự tăng trưởng và khả năng thích nghi với những thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế – xã hội thế giới.

Tập đoàn HTX Vương quốc Anh được công nhận là một trong những tên tuổi có uy tín nhất tại Anh. Tập đoàn này tập trung vào 5 mục tiêu trọng điểm: thay đổi khí hậu theo chiều hướng tích cực, gắn kết xã hội, ngăn chặn tội ác, an toàn thực phẩm và hợp tác hiện đại. Được sự ủng hộ của các thành viên, năm 2005, tập đoàn đã trao tặng 7, 2 triệu bảng Anh (tương đương 2,8% lợi nhuận trước thuế) cho các cộng đồng nơi HTX hoạt động, đồng thời ủng hộ 3, 6 triệu bảng cho các tổ chức cộng đồng khác.

La Equidad Seguros (Côlômbia) với 36 năm lịch sử đã tạo ra sự khác biệt bằng việc cung cấp bảo hiểm phù hợp cho nhóm người có thu nhập thấp, đồng thời góp phần vào sự thịnh vượng của người dân thông qua việc xúc tiến mô hình kinh doanh đoàn kết và đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo có trách nhiệm đối với HTX. Tổ chức này cũng thực hiện các chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ trong HTX, các vấn đề liên quan đến phụ nữ, nghệ thuật, văn hoá và thể thao, đẩy mạnh phát triển kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Để công nhận thành tựu đạt được, năm 2006, Hiệp hội HTX và Bảo hiểm tương hỗ châu Mỹ (AAC/MIS) đã trao tặng giải thưởng Trách nhiệm xã hội tập thể đầu tiên cho La Equidad Seguros.

Rất nhiều HTX khác trên thế giới có những chính sách hướng dẫn hoạt động cụ thể để giải quyết các vấn đề về lao động trẻ em, các yêu cầu về đảm bảo an toàn lao động, phát huy thái độ ứng xử có trách nhiệm của HTX, xã viên và các đối tượng khác với môi trường...

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế HTX, Liên minh HTX Quốc tế (ICA) kêu gọi tất cả xã viên HTX trên toàn thế giới hãy tôn vinh những thành công trong vai trò là tổ chức hàng đầu hoạt động có trách nhiệm xã hội và xây dựng tầm nhìn xa hơn cho những hoạt động của mình.

Thái Linh
 
< Trước   Tiếp >
 

Socodevi Quốc tế

SOCODEVI – hình thành từ phong trào hợp tác xã

Vào năm 1985, một số hợp tác xã và các tổ chức kinh tế hợp tác tại tỉnh Quebec cùng bàn bạc và đi đến quyết định thành lập một tổ chức lấy tên là SOCODEVI, một tổ chức phi lợi nhuận Canada. Thông qua các tổ chức thành viên có thể chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng chuyên môn với các tổ chức kinh tế hợp tác và hỗ trợ phong trào phát triển hợp tác xã tại các nước đang phát triển.

Đọc tiếp...

Ảnh hoạt động

DSC00688_320x240.JPG


 
27 queries executed
1
SET sql_mode = 'MYSQL40'
2 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'system' ORDER BY ordering
3 SELECT template FROM jos_templates_menu WHERE client_id = 0 AND ( menuid = 0 OR menuid = 1 ) ORDER BY menuid DESC LIMIT 1
4 DELETE FROM jos_session WHERE ( ( time < '1579703938' ) AND guest = 0 AND gid > 0 ) OR ( ( time < '1579703938' ) AND guest = 1 AND userid = 0 )
5 SELECT * FROM jos_menu WHERE id = 1
6 SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access, s.id AS sec_id, cc.id as cat_id FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN jos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope = 'content' LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN jos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id = 25 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 14:53' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 14:53' ) AND a.access <= 0
7 SELECT a.id FROM jos_content AS a WHERE a.catid = 7 AND a.state = 1 AND a.access <= 0 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 14:53' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 14:53' ) ORDER BY a.ordering
8 UPDATE jos_content SET hits = ( hits + 1 ) WHERE id = '25'
9 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE access <= 0 AND folder = 'content' ORDER BY ordering
10 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' AND access <= '0' ORDER BY parent,ordering
11 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM jos_modules AS m INNER JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id != 1 AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 1 ) ORDER BY ordering
12 SELECT a.* FROM jos_components AS a WHERE ( a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate' OR a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1' ) AND a.option = 'com_syndicate'
13 SELECT id FROM jos_menu WHERE link = 'index.php?option=com_search' AND published = 1
14 SELECT id, name, link, parent, type, menutype, access FROM jos_menu WHERE published = 1 AND access <= 0 ORDER BY menutype, parent, ordering
15 SELECT * FROM jos_banner WHERE showBanner=1
16 SELECT a.id, a.title, a.sectionid, a.catid FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f ON f.content_id = a.id INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE ( a.state = 1 AND a.sectionid > 0 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 14:53' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 14:53' ) AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND ( a.catid=7 ) AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY a.created DESC LIMIT 10
17 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 57 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
18 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_blog_section' AND published = 1 AND componentid = 0
19 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_blog_category' AND published = 1 AND componentid = 0
20 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 26 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
21 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 25 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
22 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 24 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
23 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 23 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
24 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'mainmenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
25 SELECT a.id, a.introtext, a.fulltext , a.images, a.attribs, a.title, a.state FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 14:53' ) AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 14:53' ) AND a.catid = 6 AND cc.published = 1 AND s.published = 1 ORDER BY a.ordering LIMIT 3
26 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'othermenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
27 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'topmenu' AND published = 1 AND access <= 0 AND parent = 0 ORDER BY ordering