Vị trí hiện tại: Trang chủ
Năm 2010 - "Hợp tác xã trao quyền cho phụ nữ" In E-mail
15/09/2010

Từ năm 1923, Liên minh HTX quốc tế (ICA) lấy ngày thứ bảy đầu tiên của tháng 7 hằng năm là ngày HTX Quốc tế. Đây là dịp để các thành viên cùng nhau xem xét xu hướng phát triển, tuyên truyền cho phong trào HTX cũng như tăng cường tình đoàn kết quốc tế và hiệu quả kinh tế của tổ chức mình.  Ngày HTX Quốc tế năm nay là Ngày HTX quốc tế lần thứ 88, nhằm ngày thứ bảy 3-7, với thông điệp được ICA truyền đi là : “HTX trao quyền cho phụ nữ”.

Phụ nữ trên khắp thế giới hiện đang chọn mô hình Hợp tác xã (HTX) là mô hình hiệu quả nhằm giải quyết các nhu cầu về kinh tế và xã hội của mình. HTX không chỉ giúp phụ nữ đạt được những mong muốn về kinh tế, tiếp cận các nhu cầu về sản xuất và dịch vụ, mà phụ nữ còn nhận biết được rằng HTX là sự lựa chọn hấp dẫn mà ở đó giá trị đạo đức, các giá trị và nguyên tắc HTX được giữ vững, là nơi mang lại các cơ hội tạo thu nhập cho phụ nữ.

HTX là tổ chức sở hữu tập thể và quản lý dân chủ, hoạt động theo các giá trị: tự trợ giúp, tự chịu trách nhiệm, dân chủ, bình đẳng, công bằng và đoàn kết. HTX coi con người là trung tâm và giúp đỡ xã viên thông qua việc ra quyết định một cách dân chủ, mở ra các phương thức giúp xã viên đạt được những mong muốn về kinh tế, xã hội và văn hóa.

Đối với phụ nữ, HTX có vai trò quan trọng vì HTX có thể đáp ứng được nhu cầu về vật chất và tinh thần cho phụ nữ. Không chỉ trong HTX của phụ nữ, mà ngay cả HTX có sự tham gia của cả nữ giới và nam giới, thì HTX vẫn là công cụ tổ chức hiệu quả đối với xã viên và người lao động nữ nhằm nâng cao mức sống của họ bằng cách tiếp cận những cơ hội việc làm ổn định, các dịch vụ tín dụng và tiết kiệm, các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe, nhà ở, xã hội, giáo dục và đào tạo. HTX cũng mang lại cho phụ nữ cơ hội tham gia, cũng như ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế. Phụ nữ cũng có tính tự chủ và sự tôn trọng khi tham gia vào các hoạt động này. HTX cũng góp phần cải thiện tình trạng kinh tế, vị thế xã hội và văn hóa của phụ nữ, theo cách nào đó để góp phần nâng cao bình đẳng và thay đổi những định kiến xã hội về phụ nữ.
Đối với những doanh nhân nữ, HTX thực sự là mô hình kinh tế hấp dẫn. Bằng cách huy động vốn, phụ nữ có thể tham gia vào các hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận và tổ chức công việc một cách linh hoạt thể hiện vai trò đa năng của họ trong xã hội. Từ Burkina Faso, Ấn Độ, Nhật Bản, Honduras cho đến Hoa Kỳ, phụ nữ đều chia sẻ những kinh nghiệm giống nhau về HTX - HTX phụ nữ giúp họ có được sự tự tin, thể hiện trách nhiệm của mình một cách chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng và cải thiện đời sống của họ bằng cách tạo việc làm với thu nhập cao và tiếp cận với nhiều loại hình dịch vụ.

Bên cạnh đó, phụ nữ cũng cảm thấy hài lòng với mô hình HTX có sự tham gia của cả nữ giới và nam giới. Với vai trò là xã viên và người lao động trong HTX, phụ nữ đang hình thành các HTX để nỗ lực tạo ra những cơ hội bình đẳng và sự tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, có thể nói vẫn còn rất nhiều việc phải làm để đạt được sự bình đẳng giới. HTX là hình ảnh thể hiện chính xã viên và môi trường nơi HTX đang hoạt động, cũng như thể hiện các nét xã hội và văn hóa nổi bật. Tuy nhiên, HTX vẫn phải đối mặt với những thách thức để thay đổi về cơ cấu tổ chức, phương pháp hoạt động, cơ hội về giáo dục và đào tạo để việc trao quyền cho phụ nữ trở thành hiện thực.
Việc trao quyền cho phụ nữ gồm 5 yếu tố: phụ nữ tự nhận thức được giá trị của mình; quyền có và quyết định sự lựa chọn của mình; quyền tiếp cận cơ hội và nguồn lực; quyền có quyền năng kiểm soát cuộc sống cả trong  gia đình và ngoài xã hội; có khả năng ảnh hưởng đến xu hướng thay đổi về mặt xã hội để tạo ra trật tự kinh tế xã hội công bằng hơn ở trong nước và quốc tế.

Mô hình HTX hướng đến các yếu tố trên và đang thực sự tạo cơ hội trao quyền cho phụ nữ trên toàn thế giới.

Bà Kumari là nhà kinh doanh nữ thành đạt, đồng thời cũng là xã viên HTX ở Ấn Độ đã đúc kết lại những điều trên dựa vào những kinh nghiệm HTX của bà. Bà nói: “Tôi muốn cảm ơn Ngân hàng HTX phụ nữ đã giúp tôi trở thành một phụ nữ có quyền lực để biến các ước mơ của tôi thành hiện thực”.

Nhân ngày Quốc tế HTX, Liên minh HTX quốc tế kêu gọi tất cả các đối tác ghi nhận sự đóng góp quan trọng của phụ nữ trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thế giới, tăng cường cam kết HTX phải tạo điều kiện cho phụ nữ được trao quyền trong HTX và khuyến khích phụ nữ tham gia phong trào HTX.

 
Tiếp >
 

Socodevi Quốc tế

SOCODEVI – hình thành từ phong trào hợp tác xã

Vào năm 1985, một số hợp tác xã và các tổ chức kinh tế hợp tác tại tỉnh Quebec cùng bàn bạc và đi đến quyết định thành lập một tổ chức lấy tên là SOCODEVI, một tổ chức phi lợi nhuận Canada. Thông qua các tổ chức thành viên có thể chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng chuyên môn với các tổ chức kinh tế hợp tác và hỗ trợ phong trào phát triển hợp tác xã tại các nước đang phát triển.

Đọc tiếp...

Ảnh hoạt động

dsc03951 2.jpg


 
27 queries executed
1
SET sql_mode = 'MYSQL40'
2 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'system' ORDER BY ordering
3 SELECT template FROM jos_templates_menu WHERE client_id = 0 AND ( menuid = 0 OR menuid = 1 ) ORDER BY menuid DESC LIMIT 1
4 DELETE FROM jos_session WHERE ( ( time < '1579703615' ) AND guest = 0 AND gid > 0 ) OR ( ( time < '1579703615' ) AND guest = 1 AND userid = 0 )
5 SELECT * FROM jos_menu WHERE id = 1
6 SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access, s.id AS sec_id, cc.id as cat_id FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN jos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope = 'content' LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN jos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id = 57 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 14:48' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 14:48' ) AND a.access <= 0
7 SELECT a.id FROM jos_content AS a WHERE a.catid = 7 AND a.state = 1 AND a.access <= 0 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 14:48' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 14:48' ) ORDER BY a.ordering
8 UPDATE jos_content SET hits = ( hits + 1 ) WHERE id = '57'
9 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE access <= 0 AND folder = 'content' ORDER BY ordering
10 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' AND access <= '0' ORDER BY parent,ordering
11 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM jos_modules AS m INNER JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id != 1 AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 1 ) ORDER BY ordering
12 SELECT a.* FROM jos_components AS a WHERE ( a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate' OR a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1' ) AND a.option = 'com_syndicate'
13 SELECT id FROM jos_menu WHERE link = 'index.php?option=com_search' AND published = 1
14 SELECT id, name, link, parent, type, menutype, access FROM jos_menu WHERE published = 1 AND access <= 0 ORDER BY menutype, parent, ordering
15 SELECT * FROM jos_banner WHERE showBanner=1
16 SELECT a.id, a.title, a.sectionid, a.catid FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f ON f.content_id = a.id INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE ( a.state = 1 AND a.sectionid > 0 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 14:48' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 14:48' ) AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND ( a.catid=7 ) AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY a.created DESC LIMIT 10
17 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 57 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
18 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_blog_section' AND published = 1 AND componentid = 0
19 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_blog_category' AND published = 1 AND componentid = 0
20 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 26 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
21 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 25 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
22 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 24 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
23 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 23 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
24 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'mainmenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
25 SELECT a.id, a.introtext, a.fulltext , a.images, a.attribs, a.title, a.state FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 14:48' ) AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 14:48' ) AND a.catid = 6 AND cc.published = 1 AND s.published = 1 ORDER BY a.ordering LIMIT 3
26 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'othermenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
27 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'topmenu' AND published = 1 AND access <= 0 AND parent = 0 ORDER BY ordering