Vị trí hiện tại: Trang chủ arrow Tuyển dụng
Tuyển dụng In E-mail
13/03/2015

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TẠI VIỆT NAM

 

1. VỊ TRÍ : NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VÀ TÀI CHÍNH

Tổ chức hợp tác phát triển Quốc tế của CANADA - Société de pour le Développement – gọi tắt là SOCODEVI, là một mạng lưới các hợp tác xã và các tổ chức tương trợ giúp chia sẻ chuyên môn kỹ thuật và bí quyết với các đối tác ở các nước đang phát triển nhằm tạo ra, bảo vệ và phân phối nguồn lực vật chất và tài chính. SOCODEVI là một tổ chức phi lợi nhuận của Canada nhằm phát triển quan hệ quốc tế được thành lập tại Việt Nam từ năm 2002.

Dự án Phát triển Hợp tác xã Việt Nam là một dự án mới của SOCODEVI được quản lý và tài trợ bởi Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển (DFATD) của Canada. Mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ việc chuyển đổi một số ngành của Hợp tác xã Việt Nam để cải thiện khả năng cạnh tranh và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững, công bằng và cải thiện điều kiện kinh kế của các thành viên HTX.

Địa điểm làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời hạn: Bắt đầu từ tháng 5/2015, kéo dài 5 năm

TÓM TẮT DỰ ÁN:

 Dưới sự giám sát của Giám đốc dự án, vị trí này sẽ hỗ trợ hoạt động và hành chính liên quan đến quản lý dự án, quản lý các hợp đồng, điều phối các công việc và hậu cần. Cán bộ hành chính và tài chính sẽ được giao giám sát kế toán viên, thông dịch/phiên dịch và thư ký /nhân viên của dự án cùng các chính sách và thủ tục của dự án. Anh/Chị sẽ tham gia vào việc lập kế hoạch và phát triển các hệ thống và thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả của các dự án, cũng như góp phần vào việc sử dụng các nguồn lực tài chính phù hợp và thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Nhiệm Vụ chính :

 1. Hỗ trợ Giám đốc dự án các việc liên quan đến nguồn nhân lực, quản lý tài chính và vật chất của dự án để hoạt động có hiệu quả và đạt được kết quả mong muốn của dự án;

2. Tham gia xây dựng các kế hoạch công tác và tài chính hàng năm cũng như chuẩn bị các báo cáo hàng năm;

3. Lập kế hoạch, chỉ đạo và phối hợp công việc của các nhóm hành chính / tài chính của dự án theo tiêu chí / trách nhiệm của mình;

4. Tham gia tổ chức và hậu cần trong các công việc ngắn hạn được thực hiện bởi đội ngũ nhân viên Canada và Việt Nam trong khuôn khổ dự án;

5. Tham gia xây dựng các quy trình hành chính và thực hiện;

6. Giám sát và quản lý nhân viên phù hợp với pháp luật Việt Nam, và các chính sách và thủ tục của SOCODEVI.

7. Giám sát sự tuân thủ dự án với pháp luật và các quy định của Việt Nam và giữ liên lạc với các cơ quan có thẩm quyền;

8. Kiểm tra, giám sát thực hiện và đảm bảo chắc chắn rằng tất cả các hợp đồng, thuê và mua các trang thiết bị, vật tư và dịch vụ phù hợp với các thủ tục hành chính.

9. Giám sát, kiểm tra và làm các báo cáo tài chính hàng tháng, xây dựng dự báo ngân quỹ và đảm bảo tất cả các khoản chi tiêu đều được phê duyệt của cấp trên.

10. Giám sát và kiểm soát các nghiệp vụ kế toán chi tiết, thống kê, báo cáo tài chính và báo cáo tường thuật hay yêu cầu phân tích và diễn giải tình hình tài chính; và làm việc chặt chẽ với những người có liên quan tại trụ sở của SOCODEVI.

11. Làm báo cáo thuế và các vấn đề tài chính liên quan với các tổ chức tài chính và các cơ quan nhà nước.

12. Phân tích và xây dựng tài liệu và thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính của dự án.

13. Hỗ trợ Giám đốc dự án trong việc phát triển và duy trì mối quan hệ với các nhà tài trợ, các cơ quan và các dự án của chính phủ để có thể đóng góp vào việc đạt được các kết quả dự án

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG YÊU CẦU CHO VỊ TRÍ:

·      Bằng Cử nhân hoặc Thạc Sĩ về Quản trị kinh doanh, Quản trị Dự án hoặc Kế toán

·      Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính và hành chính của các dự án quốc tế tại Việt Nam

·      Có kinh nghiệm trong xây dựng kế hoạch hoạt động, tài chính và quản lý

·      Có kiến thức và kinh nghiệm tốt về luật, các quy định liên quan tới lao động, thuế, và các vấn đề khác

·      Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo

·      Kỹ năng Tiếng Anh thành thạo (nghe, nói, đọc, viết). Biết thêm tiếng Pháp là một lợi thế

 Ứng viên quan tâm gửi (CV-có ảnh và đơn xin việc) tới địa chỉ email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó , hạn cuối 23/3/2015.

 

2. VỊ TRÍ : KẾ TOÁN DỰ ÁN

Tổ chức hợp tác phát triển Quốc tế của CANADA - Société de pour le Développement – gọi tắt là SOCODEVI, là một mạng lưới các hợp tác xã và các tổ chức tương trợ giúp chia sẻ chuyên môn kỹ thuật và bí quyết với các đối tác ở các nước đang phát triển nhằm tạo ra, bảo vệ và phân phối nguồn lực vật chất và tài chính. SOCODEVI là một tổ chức phi lợi nhuận của Canada nhằm phát triển quan hệ quốc tế được thành lập tại Việt Nam từ năm 2002.

Dự án Phát triển Hợp tác xã Việt Nam là một dự án mới của SOCODEVI được quản lý và tài trợ bởi Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển (DFATD) của Canada. Mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ việc chuyển đổi một số ngành của Hợp tác xã Việt Nam để cải thiện khả năng cạnh tranh và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững, công bằng và cải thiện điều kiện kinh kế của các thành viên HTX.

Địa điểm làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời hạn: Bắt đầu từ tháng 5/2015, kéo dài 5 năm

TÓM TẮT DỰ ÁN:

Dưới sự giám sát của Nhân viên phụ trách hành chính và tài chính thực hiện công tác kế toán chuyên nghiệp bao gồm các sổ sách kế toán, kiểm tra, phân tích, lưu giữ tài liệu kế toán, giải quyết, và kiểm tra hồ sơ tài chính; phát triển và thực hiện hệ thống kế toán; và thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo yêu cầu. Trong công việc về Kế toán dự án, Anh (Chị) cũng sẽ xem xét việc thực hiện các chính sách và thủ tục được cấp trên ban hành. Anh (Chị) cũng sẽ đề xuất sửa đổi các thủ tục tài chính, kế toán nội bộ để tạo điều kiện và nâng cao độ tin cậy và chất lượng của báo cáo tài chính. Ngoài ra Anh, Chị cần nộp báo cáo tài chính hàng tháng cho Cán bộ phụ trách hành chính và tài chính theo thời hạn quy định.

CÔNG VIỆC CHÍNH CỦA KẾ TOÁN DỰ ÁN :

 1.      Sử dụng hệ thống kế toán và quy trình kế toán thống nhất và theo yêu cầu của Cán bộ phụ trách Hành chính và kế toán tại trụ sở chính của SOCODEVI.

2.      Sử dụng hướng dẫn và hợp đồng được ban hành để phân tích và đánh giá các chi phí và mức tối đa cho phép giải ngân theo kế hoạch tài chính

3.      Thực hiện quản lý giấy tờ, sổ sách, chứng từ v…v cần thiết và chuẩn bị các tài liệu làm báo cáo tài chính hàng tháng

4.      Đảm bảo dự án có đủ quỹ hoạt động và chuẩn bị xây dựng các bản dự báo kế hoạch tài chính

5.      Quản lý các khoản chi phí cho dự án

6.      Giám sát và kiểm soát các hoạt động kế toán cơ bản hàng tháng và chi phí của dự án cho các tỉnh

7.      Đánh giá, kiểm tra và phân tích các khoản tài trợ, hợp đồng, và các đề xuất chi phí hợp lý và tuân thủ các quy trình và thủ tục hành chính

8.      Chuẩn bị các báo cáo kế toán chi tiết, thống kê, báo cáo tài chính, báo cáo diễn giải và báo cáo phân tích; làm việc chặt chẽ với trụ sở chính của SOCODEVI

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN CÓ CHO VỊ TRÍ:

·      Bằng cử nhân về kế toán;

·      Ít nhất 3 năm kinh nghiệm kế toán – ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán cho các dự án quốc tế

·      Kinh nghiệm trong xây dựng kế hoạch tài chính và ngân sách

·      Có kiến thức và kỹ năng tốt về luật và các quy định liên quan đến Lao động, thuế và các lĩnh vực liên quan

·      Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với phần mềm kế toán , ưu tiên cho ứng viên có chứng chỉ ACCPAC

·      Sử dụng thành thạo máy tính và các ứng dụng của Microsoft Office

·      Tiếng Anh thông thạo (nghe, nói, đọc, viết)

 Ứng viên quan tâm gửi (CV kèm ảnh và đơn xin việc) tới địa chỉ email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó , hạn cuối 23/3/2015.

 

 

 
< Trước   Tiếp >
 

 
20 queries executed
1
SET sql_mode = 'MYSQL40'
2 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'system' ORDER BY ordering
3 SELECT template FROM jos_templates_menu WHERE client_id = 0 AND ( menuid = 0 OR menuid = 15 ) ORDER BY menuid DESC LIMIT 1
4 DELETE FROM jos_session WHERE ( ( time < '1579703265' ) AND guest = 0 AND gid > 0 ) OR ( ( time < '1579703265' ) AND guest = 1 AND userid = 0 )
5 SELECT * FROM jos_menu WHERE id = 15
6 SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access, s.id AS sec_id, cc.id as cat_id FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN jos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope = 'content' LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN jos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id = 65 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 14:42' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 14:42' ) AND a.access <= 0
7 SELECT a.id FROM jos_content AS a WHERE a.catid = 6 AND a.state = 1 AND a.access <= 0 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 14:42' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 14:42' ) ORDER BY a.ordering
8 UPDATE jos_content SET hits = ( hits + 1 ) WHERE id = '65'
9 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE access <= 0 AND folder = 'content' ORDER BY ordering
10 SELECT params FROM jos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
11 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' AND access <= '0' ORDER BY parent,ordering
12 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM jos_modules AS m INNER JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id != 1 AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 15 ) ORDER BY ordering
13 SELECT a.* FROM jos_components AS a WHERE ( a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate' OR a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1' ) AND a.option = 'com_syndicate'
14 SELECT id FROM jos_menu WHERE link = 'index.php?option=com_search' AND published = 1
15 SELECT id, name, link, parent, type, menutype, access FROM jos_menu WHERE published = 1 AND access <= 0 ORDER BY menutype, parent, ordering
16 SELECT * FROM jos_banner WHERE showBanner=1
17 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'mainmenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
18 SELECT a.id, a.introtext, a.fulltext , a.images, a.attribs, a.title, a.state FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 14:42' ) AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 14:42' ) AND a.catid = 6 AND cc.published = 1 AND s.published = 1 ORDER BY a.ordering LIMIT 3
19 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'othermenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
20 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'topmenu' AND published = 1 AND access <= 0 AND parent = 0 ORDER BY ordering