Vị trí hiện tại: Trang chủ
Hội thảo HTX Trường học: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt nam In E-mail
16/08/2013

Đến dự hội thảo có ông Nguyễn Văn Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh hTX Việt Nam, bà Võ Thị Kim Sa, Điều phối viên Chương trình quốc gia của Socodevi, đại diện của Đoàn khối, cùng các đại biểu các Ban và một số hTX trường học trên cả nước.

 


 

Bà Võ Thị Kim Sa đã có bài tham luận sơ lược về phong trào HTX ở Quebec, Canada và các kinh nghiệm của HTX trường học. HTX trong trường học đầu tiên ở Quebec được thành lập năm 1944, hiện nay có 60 HTX tại 90 trường học. Theo thông điệp của Ngày Quốc tế HTX năm 2011 là thanh niên: tương lai của HTX. Các mô hình HTX trong trường học ở Quebec cũng theo thông điệp này, lấy thanh niên, đoàn thanh niên làm nòng cốt, cùng liên kết, hợp tác, hỗ trợ cho HTX trong trường học. Và theo quy định mới nhất, từ 14 tuổi trở lên, có thể trở thành xã viên của HTX, các xã viên khi tham gia HTX có vốn góp không lớn và thường tặng lại HTX sau khi ra trường. Khi ra nhập HTX trong trường học, các thành viên được tiếp cận các dịch vụ sinh hoạt tiện lợi, giá tốt hơn, được làm việc bán thời gian, học cách thức quản lý, được tài trợ các hoạt động sinh hoạt hè, học bổng...

Về thực tiễn HTX trường học tại Việt Nam, đã có một số tham luận của đại diện các HTX trường học tại Việt Nam như: HTX Thống Nhất của trường Đại học Phương Đông (Hà Nội), HTX Thanh niên- Đại học KHXH&NV Tp.HCm. Trong đó, báo cáo tham luận của đại diện HTX Thanh niên đã nêu lên vai trò của Đoàn trường trong việc hỗ trợ và giám sát dự án xây dựng hợp tác xã. Bí thư Đoàn trường nằm trong cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, tạo cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa HTX và Đoàn- Hội trường.

Sau khi thành lập, mặc dù HTX là pháp nhân độc lập, nhưng việc xây dựng mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với Nhà trường là điều rất quan trọng. Sự hỗ trợ, bảo hộ của Đoàn trường trong giai đoạn hình thành HTX là yếu tố góp phần quyết định cho việc tổ chức và quản lý tốt HTX.

 Mỗi xã viên HTX có số vốn góp tối thiểu là 50.000 đồng, sau khi ra trường, sẽ được hoàn trả lại cho xã viên, HTX Thanh niên kinh doanh các dịch vụ bán văn phòng phẩm, dịch vụ ăn uống, nghỉ trưa cho sinh viên, tạo việc làm bán thời gian cho xã viên... Đây là một mô hình mới thành lập, nhưng hoạt động tương đối tốt và hiệu quả.

Đặc biệt, trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam có trường cao đẳng nghề mỹ nghệ Việt nam (Dương Xá, gia Lâm, hà Nội) đã thành lập hTX trường học Xuân Thành. Đại diện HTX Xuân Thành, ông Nguyễn Thế Hiển- phó ban quản trị đã có bài phát biểu tại hội thảo. Bên cạnh việc kinh doanh các dịch vụ như internet, căng teen... mới đây, hTX Xuân Thành đã thành lập trường mầm non Sao Việt. trường được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật của một trường mầm non tư thục chất lượng cao và nhà trường đang bắt đầu tuyển sinh các cháu cho năm học 2013-2014.

Qua hội thảo, hy vọng những kinh nghiệm của quốc tế và cả các HTX trường học trong nước sẽ giúp các HTX trường học hoạt động hiệu quả và có nhiều HTX hơn nữa được thành lập tại các trường học.

Theo Liên minh Hợp Tác Xã Việt nam, ngày 28/06/2013
 
< Trước   Tiếp >
 

Socodevi Quốc tế

SOCODEVI – hình thành từ phong trào hợp tác xã

Vào năm 1985, một số hợp tác xã và các tổ chức kinh tế hợp tác tại tỉnh Quebec cùng bàn bạc và đi đến quyết định thành lập một tổ chức lấy tên là SOCODEVI, một tổ chức phi lợi nhuận Canada. Thông qua các tổ chức thành viên có thể chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng chuyên môn với các tổ chức kinh tế hợp tác và hỗ trợ phong trào phát triển hợp tác xã tại các nước đang phát triển.

Đọc tiếp...

Ảnh hoạt động

8-8.jpg


 
27 queries executed
1
SET sql_mode = 'MYSQL40'
2 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'system' ORDER BY ordering
3 SELECT template FROM jos_templates_menu WHERE client_id = 0 AND ( menuid = 0 OR menuid = 1 ) ORDER BY menuid DESC LIMIT 1
4 DELETE FROM jos_session WHERE ( ( time < '1582913885' ) AND guest = 0 AND gid > 0 ) OR ( ( time < '1582913885' ) AND guest = 1 AND userid = 0 )
5 SELECT * FROM jos_menu WHERE id = 1
6 SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access, s.id AS sec_id, cc.id as cat_id FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN jos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope = 'content' LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN jos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id = 83 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-28 18:33' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-02-28 18:33' ) AND a.access <= 0
7 SELECT a.id FROM jos_content AS a WHERE a.catid = 6 AND a.state = 1 AND a.access <= 0 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-28 18:33' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-02-28 18:33' ) ORDER BY a.ordering
8 UPDATE jos_content SET hits = ( hits + 1 ) WHERE id = '83'
9 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE access <= 0 AND folder = 'content' ORDER BY ordering
10 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' AND access <= '0' ORDER BY parent,ordering
11 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM jos_modules AS m INNER JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id != 1 AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 1 ) ORDER BY ordering
12 SELECT a.* FROM jos_components AS a WHERE ( a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate' OR a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1' ) AND a.option = 'com_syndicate'
13 SELECT id FROM jos_menu WHERE link = 'index.php?option=com_search' AND published = 1
14 SELECT id, name, link, parent, type, menutype, access FROM jos_menu WHERE published = 1 AND access <= 0 ORDER BY menutype, parent, ordering
15 SELECT * FROM jos_banner WHERE showBanner=1
16 SELECT a.id, a.title, a.sectionid, a.catid FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f ON f.content_id = a.id INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE ( a.state = 1 AND a.sectionid > 0 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-28 18:33' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-02-28 18:33' ) AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND ( a.catid=7 ) AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY a.created DESC LIMIT 10
17 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 57 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
18 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_blog_section' AND published = 1 AND componentid = 0
19 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_blog_category' AND published = 1 AND componentid = 0
20 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 26 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
21 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 25 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
22 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 24 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
23 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 23 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
24 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'mainmenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
25 SELECT a.id, a.introtext, a.fulltext , a.images, a.attribs, a.title, a.state FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-28 18:33' ) AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-02-28 18:33' ) AND a.catid = 6 AND cc.published = 1 AND s.published = 1 ORDER BY a.ordering LIMIT 3
26 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'othermenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
27 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'topmenu' AND published = 1 AND access <= 0 AND parent = 0 ORDER BY ordering