Vị trí hiện tại: Trang chủ
HT nâng cao chất lượng và tăng cường khả năng tự chủ cho HT Liên minh HTX In E-mail
06/04/2015
Ngày 2/4, tại Hà Nội, Liên minh HTX Việt Nam (VCA) phối hợp với tổ chức Socodevi của Canada tổ chức Hội thảo: “Nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo, tư vấn và hỗ trợ của hệ thống Liên minh HTX nhằm tăng cường khả năng tự chủ”.
Toàn cảnh hội thảo

Tới tham dự và chỉ đạo hội thảo có đồng chí Nguyễn Minh Tú, Vụ trưởng Vụ HTX, Bộ Kế hoạch- Đầu tư; ông Dominique Trudel, chuyên gia tư vấn phát triển Liên minh HTX và các tổ chức tương trợ Quebec, Canada; bà Võ Thị Kim Sa, điều phối viên Quốc gia, Socodevi. Về phía VCA có đồng chí Nguyễn Đắc Thắng, Phó chủ tịch điều hành; đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và một số Liên minh HTX các tỉnh, thành phố... .

Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động đào tạo, tư vấn và hỗ trợ phát triển HTX giữa Liên minh HTX Quebec, Canada và Liên minh HTX Việt Nam. Trên cơ sở đó đưa ra những định hướng và giải pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả đào tạo, tư vấn và hỗ trợ phát triển HTX trong giai đoạn tới.

Phát biểu khai mạc hội thảo, thay mặt Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đắc Thắng hoan nghênh tổ chức Socodevi đã dành sự quan tâm cho VCA, tổ chức buổi hội thảo ngày hôm nay, đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn và hỗ trợ cũng đang là mục tiêu của VCA, chúc buổi hội thảo thành công tốt đẹp.

Hội thảo được nghe các báo cáo, tham luận, đã nêu rõ được mô hình, vai trò của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX và các tổ chức tương trợ Quebec của Canada, công tác đào tạo, tư vấn, hỗ trợ và phát triển HTX của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Tú, Vụ trưởng Vụ HTX, Bộ Kế hoạch- Đầu tư, trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế nước ta, thì hệ thống Liên minh HTX trong cả nước cũng gặp phải những khó khăn và thách thức không nhỏ. Để nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo, tư vấn và hỗ trợ nhằm tăng cường khả năng tự chủ, Liên minh HTX Việt Nam cần có một tầm nhìn chiến lược tích cực hơn nữa, mong rằng Liên minh HTX Việt Nam có cơ chế làm việc hiệu quả, cùng phối hợp với Vụ HTX trong mọi hoạt động, để thúc đẩy mọi hoạt động của khu vực KTTT, HTX.

Trong phần trình bày cách tiếp cận, phương pháp luận và các tài liệu đào tạo, tư vấn và hỗ trợ cho HTX, Ts. Võ Thị Kim Sa, Điều phối viên quốc gia Socodevi, đã nhấn mạnh, mọi sự thay đổi phải bắt nguồn từ ước muốn bên trong, được thực hiện bằng nội lực và phải đạt được những kết quả nhất định.

Theo chuyên gia, Ts. Trần Minh Hải, là một người có nhiều năm nghiên cứu về khu vực KTTT, HTX, thì Liên minh HTX Việt Nam phải là cơ quan đầu não huấn luyện, tuyên truyền cho Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, tăng cường sự gắn kết với các Liên minh thành viên, nên nghiên cứu, khảo sát nhu cầu của thành viên qua các hệ thống phần mềm, website...

Buổi chiều, hội thảo đã tập trung thảo luận những vấn đề làm rõ nội dung của hội thảo, các đại biểu là đại diện Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, các chuyên gia, nhà quản lý đã đóng góp ý kiến, chia sẻ kiến thức, bài học kinh nghiệm, cách làm cho hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, HTX.

Kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, cho rằng hệ thống Liên minh HTX cần có sự thay đổi về tư duy và nhận thức; hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo cần nâng cao chất lượng, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của thành viên; dần dần tự chủ trong mọi hoạt động trong nước và hội nhập quốc tế, là cầu nối giúp các địa phương, HTX tới các tổ chức quốc tế. Đồng chí cảm ơn Socodevi đã phối hợp VCA tổ chức một buổi hội thảo hết sức có ý nghĩa, nội dung của hội thảo cũng đáp ứng được mong đợi của hệ thống Liên minh HTX. Mong rằng, trong thời gian tới, Socodevi và VCA sẽ có nhiều chương trình hợp tác cụ thể để hỗ trợ, tư vấn cho hệ thống Liên minh HTX và các HTX phát triển bền vững.

 Một số hình ảnh tại Hội thảo:

  

 

 Đồng chí Nguyễn Minh Tú- Vụ trưởng Vụ HTX, Bộ Kế hoạch- Đầu tư phát biểu tại hội thảo

 Ông Dominique Trudel, chuyên gia tư vấn phát triển Liên minh HTX và các tổ chức tương trợ Quebec, Canada phát biểu tại hội thảo

 

 

 Đại điện Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên phát biểu 

 

 

 
 TS. Võ Thị Kim Sa, điều phối viên Quốc gia, Socodevi trình bày tham luận tại hội thảo

Trích nguồn Website: http://vca.org.vn

Đặng Thu Hà

Ảnh: Lê Huy

 

 

 
< Trước   Tiếp >
 

Socodevi Quốc tế

SOCODEVI – hình thành từ phong trào hợp tác xã

Vào năm 1985, một số hợp tác xã và các tổ chức kinh tế hợp tác tại tỉnh Quebec cùng bàn bạc và đi đến quyết định thành lập một tổ chức lấy tên là SOCODEVI, một tổ chức phi lợi nhuận Canada. Thông qua các tổ chức thành viên có thể chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng chuyên môn với các tổ chức kinh tế hợp tác và hỗ trợ phong trào phát triển hợp tác xã tại các nước đang phát triển.

Đọc tiếp...

Ảnh hoạt động

hoisoket7.jpg


 
27 queries executed
1
SET sql_mode = 'MYSQL40'
2 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'system' ORDER BY ordering
3 SELECT template FROM jos_templates_menu WHERE client_id = 0 AND ( menuid = 0 OR menuid = 1 ) ORDER BY menuid DESC LIMIT 1
4 DELETE FROM jos_session WHERE ( ( time < '1582916595' ) AND guest = 0 AND gid > 0 ) OR ( ( time < '1582916595' ) AND guest = 1 AND userid = 0 )
5 SELECT * FROM jos_menu WHERE id = 1
6 SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access, s.id AS sec_id, cc.id as cat_id FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN jos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope = 'content' LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN jos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id = 94 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-28 19:18' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-02-28 19:18' ) AND a.access <= 0
7 SELECT a.id FROM jos_content AS a WHERE a.catid = 6 AND a.state = 1 AND a.access <= 0 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-28 19:18' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-02-28 19:18' ) ORDER BY a.ordering
8 UPDATE jos_content SET hits = ( hits + 1 ) WHERE id = '94'
9 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE access <= 0 AND folder = 'content' ORDER BY ordering
10 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' AND access <= '0' ORDER BY parent,ordering
11 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM jos_modules AS m INNER JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id != 1 AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 1 ) ORDER BY ordering
12 SELECT a.* FROM jos_components AS a WHERE ( a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate' OR a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1' ) AND a.option = 'com_syndicate'
13 SELECT id FROM jos_menu WHERE link = 'index.php?option=com_search' AND published = 1
14 SELECT id, name, link, parent, type, menutype, access FROM jos_menu WHERE published = 1 AND access <= 0 ORDER BY menutype, parent, ordering
15 SELECT * FROM jos_banner WHERE showBanner=1
16 SELECT a.id, a.title, a.sectionid, a.catid FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f ON f.content_id = a.id INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE ( a.state = 1 AND a.sectionid > 0 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-28 19:18' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-02-28 19:18' ) AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND ( a.catid=7 ) AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY a.created DESC LIMIT 10
17 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 57 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
18 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_blog_section' AND published = 1 AND componentid = 0
19 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_blog_category' AND published = 1 AND componentid = 0
20 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 26 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
21 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 25 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
22 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 24 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
23 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 23 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
24 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'mainmenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
25 SELECT a.id, a.introtext, a.fulltext , a.images, a.attribs, a.title, a.state FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-28 19:18' ) AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-02-28 19:18' ) AND a.catid = 6 AND cc.published = 1 AND s.published = 1 ORDER BY a.ordering LIMIT 3
26 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'othermenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
27 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'topmenu' AND published = 1 AND access <= 0 AND parent = 0 ORDER BY ordering