Vị trí hiện tại:
Tin tức báo chí về hội nghị AG 5.6 In E-mail
18/06/2015

Ngày 5/6 vừa qua tại An Giang, Liên Minh HTX tỉnh đã phối hợp với SOCODEVI tổ chức hội nghị sơ kết chương trình “Chung tay phát triển Hợp tác xã” năm 2014 tại địa bàn tỉnh An Giang. 

 


 

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các Sở ban nghành và Liên minh HTX trong tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tham luận tổng kết tình hình hoạt động và kết quả đạt được năm 2014 của chương trình, trong đó các đại biểu đã nghe chia sẻ một số kết quả đạt được bước đầu từ hai HTX điểm của chương trình về hiệu quả tổ chức 2 bộ máy trong quản lý tại HTX Phú An và hiệu quả từ việc đa dạng hóa các dịch vụ cung cấp cho thành viên tại HTX Phú Thạnh…Tại hội nghị, đại diện một số ban ngành của tỉnh như Sở Kế hoạch đầu tư, Sở NN-PTNT…thông báo về chủ trương phát triển HTX và những định hướng ưu tiên cho phát triển HTX trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh. Đây là năm thứ hai, chương trình “Chung tay phát triển HTX” của SOCODEVI phối hợp với Liên minh HTX tỉnh An Giang triển khai với sự tham gia của 4 HTX trên địa bàn tỉnh

Cũng tại hội nghị, Bà Võ Thị Kim Sa, Điều phối viên chương trình quốc gia của SOCODEVI tại Việt Nam đã chia sẻ về định hướng và kế hoạch hỗ trợ trong thời gian tới dành cho các HTX tham gia chương trình cũng như kế hoạch hợp tác giữa SOCODEVI và Liên Minh HTX tỉnh trong việc hỗ trợ cho các HTX trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, SOCODEVI đã ký kết văn bản thỏa thuận với Liên Hiệp HTX tỉnh An Giang về việc hỗ trợ một phần tài chính để Liên Hiệp triển khai dự án mở rộng kinh doanh phân bón cho thành viên và các HTX trên địa bàn tỉnh với số tiền là 450.000.000 VNĐ.

Một số hình ảnh tại hội nghị

 

 
 
  Ký kết văn bản hỗ trợ Liên hiệp HTX NN An Giang
  Bà Võ Thị Kim Sa – Điều phối viên Socodevi tại Việt Nam trao số tiền tài trợ cho dự án phát triển kinh doanh phân bón của Liên Hiệp HTX An Giang
 
< Trước   Tiếp >
 

 
19 queries executed
1
SET sql_mode = 'MYSQL40'
2 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'system' ORDER BY ordering
3 SELECT template FROM jos_templates_menu WHERE client_id = 0 AND ( menuid = 0 OR menuid = 99999999 ) ORDER BY menuid DESC LIMIT 1
4 DELETE FROM jos_session WHERE ( ( time < '1582912925' ) AND guest = 0 AND gid > 0 ) OR ( ( time < '1582912925' ) AND guest = 1 AND userid = 0 )
5 SELECT * FROM jos_menu WHERE published = 1 AND link LIKE 'index.php?option=com\_content&task=view%'
6 SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access, s.id AS sec_id, cc.id as cat_id FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN jos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope = 'content' LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN jos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id = 95 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-28 18:17' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-02-28 18:17' ) AND a.access <= 0
7 SELECT a.id FROM jos_content AS a WHERE a.catid = 6 AND a.state = 1 AND a.access <= 0 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-28 18:17' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-02-28 18:17' ) ORDER BY a.ordering
8 UPDATE jos_content SET hits = ( hits + 1 ) WHERE id = '95'
9 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE access <= 0 AND folder = 'content' ORDER BY ordering
10 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' AND access <= '0' ORDER BY parent,ordering
11 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM jos_modules AS m INNER JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id != 1 AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 99999999 ) ORDER BY ordering
12 SELECT a.* FROM jos_components AS a WHERE ( a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate' OR a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1' ) AND a.option = 'com_syndicate'
13 SELECT id FROM jos_menu WHERE link = 'index.php?option=com_search' AND published = 1
14 SELECT id, name, link, parent, type, menutype, access FROM jos_menu WHERE published = 1 AND access <= 0 ORDER BY menutype, parent, ordering
15 SELECT * FROM jos_banner WHERE showBanner=1
16 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'mainmenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
17 SELECT a.id, a.introtext, a.fulltext , a.images, a.attribs, a.title, a.state FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-28 18:17' ) AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-02-28 18:17' ) AND a.catid = 6 AND cc.published = 1 AND s.published = 1 ORDER BY a.ordering LIMIT 3
18 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'othermenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
19 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'topmenu' AND published = 1 AND access <= 0 AND parent = 0 ORDER BY ordering