Vị trí hiện tại: Trang chủ
Chào mừng ngày Liên minh Hợp tác xã quốc tế

 Nhân kỷ niệm lần thứ 87 ngày Liên minh HTX quốc tế, Liên minh HTX thành phố Hải Phòng phối hợp cùng Sở Văn hoá thể thao và du lịch, Đài phát thanh truyền hình Hải Phòng tổ chức giải cầu lông (ngày 03 tháng 7 tại nhà thi đua thể thao quận Ngô Quyền)  và tổ chức liên hoan văn nghệ (vào tối ngày 4/7/2009 tại Nhà hát thành phố) chào mừng ngày Liên minh HTX quốc tế.

 

Đọc tiếp...
 
Hợp tác xã và trang trại là đội hình hội nhập

TT - Hợp tác xã (HTX) và trang trại là hình thức tổ chức sản xuất mang tính xã hội hóa và tính cạnh tranh cao hơn sản xuất cá thể. Bởi nó tích tụ, tập trung được đất đai, tiền vốn, năng lực quản lý mới có khả năng đầu tư mở rộng sản xuất, trang bị kỹ thuật, áp dụng khoa học...

Đọc tiếp...
 
Phương hướng phát triển kinh tế tập thể năm 2009

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 22/12/2008

I. MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2009

Căn cứ tình phát triển kinh tế tập thể và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2008; Trên cơ sở các mục tiêu định hướng phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 5 năm 2006-2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 272/2005/QĐ-TTg, 31/10/2005, dự báo các mục tiêu định hướng phát triển kinh tế tập thể năm 2009 như sau:

Đọc tiếp...
 
Điện Quang, ngày mới

 Về thăm Điện Quang (Điện Bàn)  trong một ngày cuối năm, màu xanh mơn mởn của những giàn cây giống trải dài suốt thôn Bến Đền; rồi đi qua con đường sạch sẽ, thơm nồng mùi hoa cau dọc thôn Bảo An Đông, thấy người người nói cười hớn hở... Sự năng động, sáng tạo trong cách nghĩ cách làm của lãnh đạo địa phương và người dân  đã và đang  làm thay da đổi thịt vùng đất này.


Đọc tiếp...
 
Xây dựng lò sấy lúa phục vụ xã viên

 Là một trong 4 HTX của tỉnh  tham gia chương trình phát triển HTX của SOCODEVI, năm 2008, HTX nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Bình Tây đã được SOCODEVI tài trợ xây dựng lò sấy lúa phục vụ xã viên HTX với tổng trị giá 12.000 đô la Canada.

 

Đọc tiếp...
 
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 43 - 48 / 58
 

Socodevi Quốc tế

SOCODEVI – hình thành từ phong trào hợp tác xã

Vào năm 1985, một số hợp tác xã và các tổ chức kinh tế hợp tác tại tỉnh Quebec cùng bàn bạc và đi đến quyết định thành lập một tổ chức lấy tên là SOCODEVI, một tổ chức phi lợi nhuận Canada. Thông qua các tổ chức thành viên có thể chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng chuyên môn với các tổ chức kinh tế hợp tác và hỗ trợ phong trào phát triển hợp tác xã tại các nước đang phát triển.

Đọc tiếp...

Ảnh hoạt động

thbd4.jpg


 
27 queries executed
1
SET sql_mode = 'MYSQL40'
2 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'system' ORDER BY ordering
3 SELECT template FROM jos_templates_menu WHERE client_id = 0 AND ( menuid = 0 OR menuid = 1 ) ORDER BY menuid DESC LIMIT 1
4 DELETE FROM jos_session WHERE ( ( time < '1579699179' ) AND guest = 0 AND gid > 0 ) OR ( ( time < '1579699179' ) AND guest = 1 AND userid = 0 )
5 SELECT * FROM jos_menu WHERE id = 1
6 SELECT COUNT(a.id) FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_content_frontpage AS f ON f.content_id = a.id INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN jos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.state = 1 AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 13:34' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 13:34' ) AND s.published = 1 AND cc.published = 1 AND a.access <= 0 AND s.access <= 0 AND cc.access <= 0
7 SELECT a.id, a.title, a.title_alias, a.introtext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, CHAR_LENGTH( a.fulltext ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, s.name AS section, cc.name AS category, g.name AS groups , s.id AS sec_id, cc.id as cat_id FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_content_frontpage AS f ON f.content_id = a.id INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN jos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.state = 1 AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 13:34' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 13:34' ) AND s.published = 1 AND cc.published = 1 AND a.access <= 0 AND s.access <= 0 AND cc.access <= 0 ORDER BY f.ordering LIMIT 42, 6
8 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE access <= 0 AND folder = 'content' ORDER BY ordering
9 SELECT params FROM jos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
10 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' AND access <= '0' ORDER BY parent,ordering
11 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM jos_modules AS m INNER JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id != 1 AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 1 ) ORDER BY ordering
12 SELECT a.* FROM jos_components AS a WHERE ( a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate' OR a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1' ) AND a.option = 'com_syndicate'
13 SELECT id FROM jos_menu WHERE link = 'index.php?option=com_search' AND published = 1
14 SELECT id, name, link, parent, type, menutype, access FROM jos_menu WHERE published = 1 AND access <= 0 ORDER BY menutype, parent, ordering
15 SELECT * FROM jos_banner WHERE showBanner=1
16 SELECT a.id, a.title, a.sectionid, a.catid FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f ON f.content_id = a.id INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE ( a.state = 1 AND a.sectionid > 0 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 13:34' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 13:34' ) AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND ( a.catid=7 ) AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY a.created DESC LIMIT 10
17 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 57 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
18 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_blog_section' AND published = 1 AND componentid = 0
19 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_blog_category' AND published = 1 AND componentid = 0
20 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 26 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
21 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 25 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
22 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 24 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
23 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 23 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
24 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'mainmenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
25 SELECT a.id, a.introtext, a.fulltext , a.images, a.attribs, a.title, a.state FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 13:34' ) AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 13:34' ) AND a.catid = 6 AND cc.published = 1 AND s.published = 1 ORDER BY a.ordering LIMIT 3
26 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'othermenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
27 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'topmenu' AND published = 1 AND access <= 0 AND parent = 0 ORDER BY ordering