Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 193/2013
24/08/2015

Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

 

 

(MPI Portal) – Ngày 03/8/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với tổ chức SOCODEVI tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 193/2013/NĐ-CP”. Tham dự Hội thảo có Vụ trưởng Vụ Hợp tác xã Nguyễn Minh Tú cùng đại diện các bộ, ngành, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh hợp tác xã các tỉnh, thành phố phía Bắc.  

Ngày 20/11/2012, Quốc hội khóa XIII thông qua Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 và ngày 21/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã đã tạo bước chuyển mới cho mô hình hợp tác xã, tiến gần hơn với mô hình hợp tác xã mang tính phổ biến trên thế giới với mục tiêu hỗ trợ và mang lại lợi ích cho các thành viên. Tuy nhiên, đến nay nhiều quy định pháp luật mới được ban hành, dẫn đến sự thay đổi trong chính sách đất đai đối với các hợp tác xã nông nghiệp cũng như hướng dẫn về chuyển đổi hợp tác xã tại các địa phương. Đây là những nội dung cấp bách, cần bổ sung vào dự thảo Nghị định để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ về chính sách và thực thi Luật có hiệu quả.

 

 Vụ trưởng Vụ Hợp tác xã Nguyễn Minh Tú phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Nguyễn Hương (MPI Portal)

 

Dự kiến, khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 193/2013/NĐ-CP được ban hành sẽ giải quyết được một số vướng mắc đối với hợp tác xã hiện nay về: Tổ chức lại, chuyển đổi hợp tác xã, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã nhanh chóng tổ chức lại và chuyển đổi hoạt động theo đúng quy định pháp luật, tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức của hợp tác xã, qua đó góp phần lành mạnh hóa khu vực hợp tác xã; Hỗ trợ, ưu đãi về đất đai để phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, tạo tiền đề cho hợp tác xã nông nghiệp hoạt động ổn định và ngày càng hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho thành viên là nông dân, người dân ở nông thôn, bảo đảm tính đồng bộ và đầy đủ của chính sách hỗ trợ hợp tác xã đã được Luật quy định. Hợp tác xã phát triển hiệu quả sẽ góp phần ổn định kinh tế, chính trị, xã hội, ngay tại địa bàn cơ sở, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung của đất nước.

Tại Hội thảo, các đại biểu cho rằng, tình hình phát triển mô hình hợp tác xã từ năm 2010 đến nay có nhiều kết quả tích cực, có khoảng 1000 hợp tác xã thành lập mới mỗi năm, trong khi trước đó chỉ có 200-250, tỷ trọng đóng góp vào GDP khá tốt, chiếm hơn 5% trong khi vốn đầu tư tài chính chỉ 0,58%. Các đại biểu cơ bản đánh giá cao dự thảo Nghị định, đồng thời đưa ra những góp ý cho các nội dung được ban soạn thảo đưa ra trên cơ sở thực tế áp dụng tại địa phương. Qua đó, đại diện Vụ Hợp tác xã ghi nhận những ý kiến hữu ích và tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị định./.

Nguyễn Hương
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư